New team member: Bjarne Horntvedt

Norges mestvinnende båtsport utøver gjennom tidene er medlem av EDH Racing, Han heter Bjarne Horntvedt.

Er noen år siden han la opp som aktivt, men det vil ta mange år før noen tar hans posisjon. Bjarne er i fra Sandefjord, og bildet er i sammen med Ordfører, Bjørn Ole Gleditsch

Vi gleder oss til sesongen, og har stor tiltro til at Bjarnes kompetanse vil komme godt med. Han er i tillegg til å være Frode´s radiomann også prosjektleder for EDH Racing Jr.